آرمان تردد

امروزه بر اثر افزایش بهای سوخت های فسیلی و محدودیت منابع و از طرف دیگر مشکلات زیست محیطی از قبیل آلودگی و پسماند، استفاده از انرژی های نو مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. انرژی خورشیدی به عنوان انرژی پاک و قابل دسترس یکی از منابع انرژی است. در سیستم های خورشیدی مقداری از تابش جذب شده در دمای محیط به انرژی الکتریکی تبدیل می شود. پس می توان دما و تابش خورشید را به عنوان ورودی سیستم و جریان و ولتاژ را به عنوان خروجی سیستم در نظر گرفت. میزان دما و تابش خورشید را می توان فقط پیش بینی کرد. از جمله کاربردهای انرژی خورشیدی تبدیل مستقیم پرتوهای خورشید به الکتریسیته به وسیله پنل های خورشیدی است. استفاده از این نوع انرژی در مناطق شهری و بخصوص در استفاده عمومی بسیار مقرون به صرفه است با و نیز نصب پنل خورشیدی در کنار چراغ و تجهیزات کنترل ترافیک، از وجود تاسیسات و تجهیزات که در محیط نصب می شوند، کاسته می شود. در این مقاله ابتدا به بررسی سلول های خورشیدی و اهمیت استفاده آنها در بکارگیری انرژی بسیار پرکاربرد و ارزان خورشیدی پرداخته خواهد شد. سپس با ارائه راهکارهایی سعی در استفاده این سلول ها کنترل ترافیک شهری پرداخته شد.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تصویر خبرنامه