چاپ کردن این صفحه

فریم خام تابلوهای راهنمایی

شرکت آرمان تردد صدرا، علاوه بر تولید تابلوهای کامل، آماده عرضه محصولات میانی خود نیز می باشد. از جمله محصولات میانی میتوان به "فریم خام تابلوهای شهری (بدون شبرنگ)"، اشاره کرد. ازجمله:    

- دایره قطر 60

- مثلث ارتفاع 60

- مربع 60*60

- مربع 40*40

- 60*20

- دایره قطر 37

- 50*33

- هشت ضلعی

- 50*75

- 70*100

- مسیرنمای 50*14

- بست لوله با متعلقات (جهت نصب تابلو روی پایه لوله ای)